Zarząd Telefonii Dialog sp. z o.o.


Mirosław Godlewski - Prezes Zarządu

W Zarządzie Telefonii DIALOG od 16.12.2011 roku.
Równolegle piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Netii. Został na nie powołany w dniu 23 stycznia 2007 r. ze skutkiem od dnia 15 lutego 2007 r. Przed podjęciem współpracy z Netią pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Opoczno SA (od stycznia 2006 roku), będącej wiodącym europejskim producentem płytek ceramicznych. W latach 2003-2005 był Prezesem Zarządu w Dec Sp. z o.o. (spółka zależna GATX). W latach 1999-2003 był zatrudniony w Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Generalnego (w latach 2000-2003) i Dyrektora Sprzedaży (w latach 1999-2000). W latach 1993-1999 pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. na różnych stanowiskach menedżerskich. W okresie od 1991 do 1993 był zatrudniony w Polskim Biurze Badań Marketingowych Sp. z o.o. jako Retail Audit Manager.

Mirosław Godlewski ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując dyplom magistra inżyniera w zarządzaniu przemysłem. Posiada także tytuł MBA uzyskany w Ashridge Management College, Wielka Brytania.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Ponadto jest członkiem Young Presidents’ Organization (YPO) i przewodniczącym oddziału polskiego (Chapter Chair of Polish YPO Chapter).

Marcin Osiecki - Członek Zarządu

W Zarządzie DIALOGu od 6.02.2012 roku. Równolegle jest Dyrektorem Działu Bezpieczeństwa Korporacyjnego w Netii, i jednocześnie prokurentem tej spółki (od 2006 roku). Wcześniej w Netii - po przejęciu El-Net SA w 2004 roku - zatrudniony kolejno na stanowiskach: Starszego Prawnika, Starszego Prawnika ds. Informacji Niejawnych i Fuzji i Przejęć. Odpowiada za kwestie związane z bezpieczeństwem, współpracą z uprawnionymi organami, prawnymi obszarami związanymi z fuzjami i przejęciami. Członek władz wielu spółek zależnych Grupy Netia. Wcześniej w RST El-Net SA od 2002 roku na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Restrukturyzacji. W latach 1996 - 2003 zatrudniony w Elektrim Tv-Tel Sp. z o.o. (pierwsza spółka telefonii stacjonarnej Grupy Elektrim) na stanowiskach menedżerskich. W latach 1995 -1996 prawnik w Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA.

Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Piotr Nowak - Członek Zarządu

W Zarządzie Telefonii DIALOG od 16.12.2011 roku. Równolegle jest Prokurentem Netii SA oraz pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych - Z-cy Członka Zarządu, w ramach której odpowiada za kontroling finansowy oraz zarządzanie płynnością i relacjami bankowymi w Grupie Netia. Przed rozpoczęciem pracy w Netii, w latach 2003-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Kontrolingu, z-cy członka zarządu w PTC Sp.z o.o. -  jednym z wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce. W latach 2001-2003 pracował na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i członka zarządu w Lucent Technologies Polska. W latach 1994-2000 zajmował stanowiska analityczne i kierownicze w Ernst & Young Audit Sp.z.o.o.

Piotr Nowak od 1996 r. jest członkiem stowarzyszenia biegłych rewidentów w Wielkiej Brytanii oraz absolwentem IESE Business School - University of Navarra w Hiszpanii. Ukończył wydział filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra.

 

 

Rada nadzorcza Telefonii Dialog sp. z o.o.

Skład rady:


Tom Ruhan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jonathan Eastick – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Łoziński – Członek Rady Nadzorczej