e-Faktura

  Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają taką samą wartość prawną. Różnią się tylko i wyłącznie nośnikiem, przy pomocy którego informacje o fakturze są dostarczane i prezentowane Abonentowi.

  Klient może otrzymać fakturę tylko i wyłącznie w jednej formie: papierowej lub elektronicznej – jest to wymaganie prawne.

  Abonent po każdym okresie rozliczeniowym otrzymuje informację o terminie płatności faktury oraz kwocie do zapłaty na wskazany przez siebie adres e-mail- poprzez wiadomość e-mail lub na numer  telefonu stacjonarnego- poprzez sms głosowy lub na numer telefonu komórkowego-poprzez sms tekstowy. Klient sam, wyrażając zgodę na eFakturę, decyduje się w jaki sposób chce otrzymywać w/w informacje. Pełny obraz faktury  prezentuje się Abonentowi, gdy zaloguje się do systemu e-BOK.

  Korzystanie z faktury elektronicznej nie jest związane z żadnymi opłatami. Usługa jest bezpłatna.

  Tak, fakturę elektroniczną można regulować w taki sam sposób jak fakturę papierową.

  Odwołanie zgody należy złożyć listownie w formie pisemnego oświadczenia. Abonent może również odwołać zgodę wypełniając formularz rezygnacji z usługi zamieszczony w systemie eBOK logując się uprzednio do systemu eBOK (klient drukuje formularz, wypełnia, odsyła na adres Telefonii DIALOG lub pozostawia w Biurze Obsługi Klienta).

  Abonent powinien zgłosić problem w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub skontaktować się telefonicznie z Telecentrum pod numerem telefonu 801 700 700.

  Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów faktury elektroniczne spełniają wszelkie wymogi podatkowe i nie ma potrzeby wystawiania faktur papierowych. eFaktura stanowi dla Urzędu Skarbowego dokument potwierdzający poniesienie wydatku z tytułu "ulgi internetowej”. Pełną treść stanowiska Ministerstwa Finansów znajdą Państwo na stronie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=249419&typ=news.

  Faktury elektroniczne są przechowywane i dostępne dla Abonenta w systemie e-BOK.

  Do odtwarzania elektronicznej faktury wystarczy powszechna i bezpłatna aplikacja Adobe Reader.

  Tak, DIALOG wdrożył eFakturę spełniając wymogi formalne dotyczące faktur elektronicznych.

  Tak, miejsce zapisu i liczba otworzeń nie wpływa na integralność eFaktury.

  Jeśli faktura w formacie PDF nie drukuje się poprawnie należy w programie Adobe Reader ustawić odpowiednie opcje wydruku. Po wybraniu polecenia "Drukuj" w zakładce "Obsługa strony" należy zaznaczyć opcję "Auto-obrót i wyśrodkowanie strony". Zwykle opcja ta jest już zaznaczona domyślnie. Jeśli nadal będą występowały problemy z wydrukiem, prosimy o kontakt z TeleCentrum 801 700 700.

  Abonent może wybrać jedną z trzech możliwości:

  -bezpośrednio wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej logując się do systemu e-BOK poprzez www.dialog.pl
  -przesłać do Telefonii DIALOG sp. z o.o. pisemną zgodę na akceptację tej formy. Stosowny formularz „Akceptacja faktury w wersji elektronicznej” można pobrać w formie pliku PDF na stronie www.dialog.pl.
  -aktywacja usługi elektronicznej faktury może być również przeprowadzona podczas kontaktu telefonicznego z Telecentrum i poprawnej aktywacji usługi przez Abonenta drogą elektroniczną (poprzez e-mail).

  Zmiana adresu e-mail lub numeru telefonu do powiadomień o fakturze elektronicznej jest możliwa za pośrednictwem Centralnego Biura Obsługi na pisemny wniosek Abonenta , złożony listownie. W przypadku wizyty Abonenta w Biurze Obsługi Klienta - pisemnie na dedykowany formularz „Zmiana sposobu powiadamiania o płatnościach dla faktury w formie elektronicznej”. Ponadto Abonent sam może dokonać zmiany logując się do systemu e-BOK lub kontaktując się telefonicznie z Telecentrum Telefonii DIALOG. Formularz „Zmiana sposobu powiadamiania o płatnościach dla faktury w formie elektronicznej” jest do pobrania w formie pliku PDF na stronie www.dialog.pl. Po jego wypełnieniu formularz powinien zostać przesłany przez Abonenta na adres:
   

  Telefonia DIALOG sp. z o.o.
  ul. Strzegomska 142a
  54-429 Wrocław

  Zadaj pytanie

  Nie udało się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Zadaj je tutaj:

  Pytanie:
  E-mail:
  Wpisz tekst z obrazka:
  Captcha