Internet

  DialNet to stały, nielimitowany dostęp do Internetu. Usługa ta charakteryzuje się tym, że użytkownik posiada większe pasmo na ściąganie danych niż na wysyłanie. W sieci DIALOG usługę DialNet można posiadać zarówno na linii analogowej jak i na cyfrowej.

  Nie. Żadna z szerokopasmowych usług dostępu do Internetu DIALOGu nie posiada ograniczenia na ilość odbieranych czy wysyłanych danych.

  Szerokopasmowy dostęp do internetu DialNet nie jest dostępem wdzwanianym. W tym przypadku nie ma zagrożenia w postaci dialerów.

  W przypadku korzystania z usług dostępu do internetu świadczonych w technologii DSL konieczne jest posiadanie karty sieciowej, w którą Abonent musi zaopatrzyć się we własnym zakresie. Modem dostarcza DIALOG.

  DialNet pozwala na samodzielne zarządzanie usługą internetową ze strony https://konto.dialnet.pl/.

  Na portalu konto.dialnet.pl możesz :
  zmienić swoją usługę dostępową DialNet,
  zamówić usługi dodatkowe, jak np. stały adres IP,
  zarządzać swoim hasłem lub numerem PIN, sprawdzać historię swoich zamówień oraz aktywności w sieci,
  wysłać pytanie lub zgłosić problem,
  podać nam swój e-mail (konto.dialnet.pl->zakładka:ustawienia osobiste) – wówczas nasz kontakt z Tobą będzie ułatwiony.

  Szczegóły dotyczące instalacji DialNet, pobierania hasła dostępowego oraz nazwy użytkownika, możesz znaleźć w ulotce informacyjnej: strona 1, strona 2.

  Maksymalne prędkości danych odbieranych i wysyłanych dla usług DialNet:

  DialNet Mega 1: do 1 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 256 kb/s w górę (od użytkownika)
  DialNet Mega 2: do 2 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika)
  DialNet Mega 4: do 4 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika)
  DialNet Mega 6: do 6 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika)
  DialNet Mega 10: do 10 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 640 kb/s w górę (od użytkownika)
  DialNet Mega 20: do 20 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 1 Mb/s w górę (od użytkownika)
  DialNet Mega 50: do 50 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 2 Mb/s w górę (od użytkownika)
  DialNet Mega 100: do 100 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 4 Mb/s w górę (od użytkownika)

  W celu skorzystania ze stałego dostępu do Internetu oferowanego przez Telefonię Dialog sp. z o.o. należy skonfigurować kartę sieciową według poniższych kroków.

  1. Wybrać polecenie Preferencje systemowe z menu Apple i tam kliknąć ikonę Sieć.

  2. Kliknąć pole wyboru Pokaż i zaznaczyć Ethernet wbudowany.

  3. Kliknąć na zakładkę PPPoE. Następnie wprowadzić otrzymany od Telefonii Dialog login w polu Nazwa konta oraz otrzymane hasło w polu Hasło.

  Zaznaczyć opcje Zachowaj hasło, dzięki której przy każdej próbie łączenia się z Internetem nie będziesz musiał ponownie wprowadzać hasło.

  4. Następnie kliknąć Zastosuj teraz.

  5. Po skonfigurowaniu karty sieciowej możesz już łączyć się z Internetem. W tym celu należy wybrać polecenie Programy z menu Apple i tam kliknąć na ikonę Połącz z Internetem.

  6. Wybrać zakładkę ethernet wbudowany i kliknąć Połącz.

  7. Po zmianie Statusu połączenia z Nieaktywny na Połączony możesz już korzystać z zasobów Internetu.

  Wystarczy kilka kroków, aby zacząć korzystać z superszybkiego Internetu. Zapoznaj się z ulotką informacyjną, zawierającą instrukcję instalacji DialNet.

  zobacz instrukcję

  Najlepszym sposobem jest ściągnięcie jakiegoś pliku, który znajduje się w sieci szkieletowej DIALOGu. Kiedy będziesz pewny, że aktualnie twój komputer nic nie odbiera ani nie wysyła poprzez Internet, ściągnij dla testu np. ten plik (link do programu Acrobat Reader ze strony http://cdi.dialog.net.pl/). Kliknij na ikonę dyskietki i sprawdź z jaką prędkością plik będzie pobierany. Aby bardziej uwiarygodnić ogólny transfer, należy jednocześnie ściągać kilka rzeczy i zsumować transfery pobieranych plików.

  Niski transfer powoduje zazwyczaj nieświadome obciążenie łącza abonenta. Takie obciążenie może być spowodowane wirusem komputerowym lub działającymi w tle aplikacjami, które wykorzystują pasmo łącza internetowego.

  Aby upewnić się, czy w danym momencie łącze nie jest obciążone, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonę dwóch komputerów w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli w danym momencie nie są uruchomione aplikacje korzystające z zasobów internetu, a będzie widoczny ruch w ramce Aktywność w nowo otwartym oknie, to oznacza, że łącze internetowe jest wykorzystywane przez jakieś aplikacje.

  Jeśli występuje taka sytuacja, to proponujemy najpierw upewnić się czy w danej chwili łącze internetowe nie jest obciążone. Jeśli nie i wszystkie strony uruchamiają się wolno, to proponujemy w ustawieniach przeglądarki internetowej wpisać adres serwera: proxy.dialog.net.pl, a port 8080.

  Jeśli tylko niektóre strony uruchamiają się wolno, to proponujemy sprawdzić za pomocą strony http://visual.dialog.net.pl/ czy trasa do tej strony nie jest przeciążona.

  Tak, jest to możliwe.

  Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku dostępu w zakresie sieci DialNet modem ten musi pracować w standardzie Annex B.

  Potrzebne dane do konfiguracji własnego modemu to:

  VPI (Virtual Path Identifier) identyfikator ścieżki wirtualnej: 1
  VCI (Virtual Channel Identifier) identyfikator kanału wirtualnego: 32
  Enkapsulacja: RFC 1483 Bridge
  Multiplexing: LLC
  Natomiast w przypadku dostępu w zakresie sieci TP S.A. - usługa DialNet Global - modem ten musi pracować w standardzie Annex A.

  Potrzebne dane do konfiguracji własnego modemu to:

  VPI (Virtual Path Identifier) identyfikator ścieżki wirtualnej: 0
  VCI (Virtual Channel Identifier) identyfikator kanału wirtualnego: 35
  Enkapsulacja (over ATM): VcMUX/PPPoA lub LLC SNAP/PPPoE
  ATM class: UBR

  Możliwe jest także zastosowanie własnego routera, pozwalającego na podłączenie kilku komputerów domowych lub zapewniającego komunikację bezprzewodową WLAN.

  W zależności od typu usługi, wyróżnia się następujące konfiguracje routera:

  z portem WAN ADSL Annex B dla sieci Dialog, podłączanego w miejsce istniejącego modemu ADSL;
  router musi obsługiwać protokół PPPoE,

  z portem WAN ADSL Annex A dla sieci TP w usłudze DialNet Global, podłączanego w miejsce istniejącego modemu ADSL;
  router musi obsługiwać protokół PPPoE lub PPPoA,

  z portem WAN Ethernet 10/100Mbps, podłączonego do istniejącego modemu ADSL;
  router musi obsługiwać protokół PPPoE.

  Wykorzystanie routera nie wymaga stosowania oprogramowania klienta PPPoE na komputerze. Login i hasło dostępowe należy wprowadzić do konfiguracji protokołu PPPoE/PPPoA routera.

  Dla poprawnej pracy kilku komputerów domowych na jednej linii ADSL, router powinien wspierać także translację adresów IP (NAT).

  Aktualnie sieć DIALOG nie posiada komercyjnej usługi bezprzewodowego dostępu do internetu. Jednak w pobliżu większości Biur Obsługi Klienta Dialogu znajdują się bezpłatne hot-spoty. Mając przenośny komputer z bezprzewodową kartą sieciową można całkowicie za darmo korzystać z dostępu do Internetu. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji hot-spotów oraz o DialNecie Bezprzewodowym znajdują się na stronie http://wifi.dialog.pl/.

  Jednoczesne korzystanie z internetu i prowadzenie rozmowy telefonicznej jest możliwe podczas korzystania z usługi DSL lub korzystania z linii cyfrowej ISDN.

  Korzystając z usługi DialNet DSL zawsze można prowadzić rozmowy telefoniczne.

  W przypadku linii cyfrowej ISDN urządzenie ISDN musi "umieć" zwolnić jeden kanał transmisyjny na czas prowadzenia rozmowy (funkcja call bumping). Możliwości takie oferuje zakończenie sieciowe NT, które instalowane jest przez DIALOG w ramach usługi DialNet CDI lub DialNet CDI+. Internauta, który nie posiada wspomnianych usług musi zaopatrzyć się we własny modem ISDN. Jednakże przy jego zakupie należy zwrócić uwagę na to, czy ten modem ma możliwość zwalniania jednego kanału podczas wykonywania / odbierania rozmowy telefonicznej.

  Nie. Żadna z internetowych usług DIALOGu nie posiada ograniczenia na ilość odbieranych czy wysyłanych danych.

  Abonent otrzymuje publiczny adres IP przydzielany dynamicznie.

  Stały adres IP z klasy adresowej DIALOGu dostępny jest za dodatkową opłatą.

  Aby strony internetowe wczytywały się szybciej, proponujemy skorzystać z serwera proxy. W ustawieniach przeglądarki internetowej należy wpisać adres serwera: proxy.dialog.net.pl, a port 8080.

  Login (inaczej nazwa użytkownika) to nazwa konta internetowego uprawniająca do zalogowania się (uzyskania dostępu) do Internetu.

  Nazwę taką Abonent otrzymuje po zawarciu umowy na usługę internetową.

  W przypadku usługi DSL adresy IP (adres IP użytkownika, adres IP bramy domyślnej, adres IP maski podsieci) oraz adresy DNS są przekazywane wraz z protokołem przekazania łącza. Niezmiennymi adresami IP dla wszystkich użytkowników to adresy DNS, które są podane poniżej.

  W przypadku wdzwanianego dostępu do internetu adresy IP oraz DNS przydzielane są dynamicznie, a konkretną wartość można odczytać wpisując w trybie poleceń DOS-owych komendę ipconfig /all ( dla systemu Windows XP, Windows 2000) lub winipcfg (dla systemu Windows 98, Windows ME).

  Adresy serwerów nazw DNS - domain name serwer Dialogu są następujące:
  pierwszy (primary) serwer DNS: adres IP: 217.30.129.149; nazwa: dns.wroclaw.dialog.net.pl
  drugi (secondary) serwer DNS: adres IP: 217.30.137.200; nazwa: dns.legnica.dialog.net.pl

  Niestety, bardzo trudno jest gwarantowanie w Internecie jakiejkolwiek prędkości transmisji, ponieważ na uzyskiwaną przez użytkownika prędkość ma wpływ bardzo wiele czynników takich jak np.: lokalizacja serwera, "szybkość" serwera i przepustowość łączy serwera, z którym użytkownik w danej chwili korzysta (niektóre serwery podłączone są przez łącza o zbyt niskiej przepustowości), ilość użytkowników korzystających z Internetu (np. w "godzinach internetowego szczytu", gdy z sieci korzysta wielu użytkowników, niektóre łącza mogą ulegać chwilowemu "zatkaniu"), czynniki losowe np. uszkodzenia łączy lub serwerów, leżących poza siecią DIALOG. Poziom jakości usług SLA (Service Level Agreement) posiadają tylko usługi biznesowe, takie jak DialNet Biznes.

  Aby uzyskać dostęp do internetu na linii analogowej (POTS) niezbędny jest modem analogowy.

  Jeśli chcesz korzystać z pozostałych usług wdzwanianego dostępu do Internetu na linii ISDN należy posiadać własny modem ISDN (wewnętrzny bądź zewnętrzny). Do korzystania z usługi DialNet CDI lub DialNet CDI+ nie jest wymagany zakupu dodatkowych urządzeń, ponieważ odpowiedni sprzęt montuje DIALOG. Wystarczy posiadać sprawny port szeregowy RS-232 lub USB w swoim komputerze. W przypadku korzystania z usług dostępu do internetu świadczonych w technologii DSL konieczne jest posiadanie karty sieciowej, w którą Abonent musi zaopatrzyć się we własnym zakresie. Modem dostarcza DIALOG.

  Generalnie korzystanie z zasobów Internetu pociąga za sobą jedynie koszty, które ponosisz wobec DIALOGu w związku z umową o świadczenie usług dostępu do Internetu.

  Istnieje jednak możliwość, że obciążony zostaniesz kosztami połączenia z Internetem, jeśli skorzystasz (świadomie lub nieświadomie) z usług innego usługodawcy (providera), świadczącego usługi dostępu do Internetu, korzystając z jego numeru dostępowego np. numeru teleinformatycznego zaczynającego się od 020... (opłata zostanie naliczona zgodnie z cennikiem).

  Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, należy sprawdzić, czy właściwie skonfigurowane jest połączenie Dial-Up, w szczególności zaś, czy właściwie wprowadzony jest numer dostępowy DialNetu (czy jest on właściwy dla danego regionu).

  Innym źródłem niepożądanych kosztów mogą stać się strony, do których dostęp możliwy jest jedynie przy wykorzystaniu specjalnych programów realizujących połączenia tzw. dialerów. Programy te zazwyczaj wdzwaniają się do Internetu za pomocą numerów audioteksowych np. typu 0700... lub międzynarodowych i ich odpowiedników, co powoduje naliczanie bardzo wysokich opłat za takie połączenia.

  Aby zminimalizować możliwość powstawania niepożądanych kosztów, należy przede wszystkim zwracać uwagę na informacje zawarte na stronach oraz podawane przez programy, mające na celu zainicjować płatne połączenia.

  Należy zwracać uwagę na wszelkie rozłączenia i połączenia modemowe (czy na pewno realizowane są one do systemu dostępowego DIALOGu).

  Można też - poprzez TeleCentrum DIALOGu lub Biuro Obsługi Klienta - złożyć zlecenie zablokowania połączeń z numerami audioteksowymi oraz międzynarodowymi. Warto też na swoim komputerze zainstalować program typu antydialer, mający na celu blokować wszelkie przekierowania.

  Jest to możliwe. Każdy komputer, połączony z siecią Internet, może stać się celem ataku hackerów.

  Aby zminimalizować prawdopodobieństwo dostania się hackerów do zasobów swojego komputera, należy zastosować odpowiednie oprogramowanie tzw. firewall (zapora ogniowa), chroniąca zasoby komputera przed ewentualnym atakiem.

  Informacje i konfiguracja programów do poczty e-mail dla popularnych dostawców kont pocztowych w Polsce są dostępne pod następującymi adresami:
  Onet.pl
  Interia.pl
  Gmail.com
  WP.pl
  Yahoo.com
  O2.pl
  home.pl

  Tak, z dniem 18 maja 2010 DIALOG wprowadził blokadę portu 25 dla usług DialNet wymagających podania loginu i hasła w celu zalogowania się do sieci oraz dla usług DialNet e-WRO. Port 25 jest standardowo wykorzystywany do wysyłania wiadomości pocztowych przez dedykowane programy pocztowe, w związku z tym często służy do rozsyłania spamu.

  Wideomonitoring to usługa dająca abonentowi możliwość wizualnego monitorowania zdarzeń występujących w domu, mieszkaniu, biurze lub innym wybranym do nadzoru obiekcie. Abonent z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie może za pośrednictwem Internetu uzyskać podgląd sytuacji w monitorowanym obiekcie.

  Warunkiem koniecznym jest posiadanie w monitorowanym obiekcie łącza internetowego oraz urządzenia sieciowego obsługującego bezprzewodową transmisję WiFi (abonent musi posiadać router WiFi).

  Tak, Abonent będzie informowany za pośrednictwem sms i/lub e-maila o wykryciu przez kamerę ruchu w monitorowanym obiekcie. W ramach opłaty abonamentowej zapewnione zostanie wysłanie 10 sms - ów, za każdy kolejny sms abonent będzie ponosił dodatkową opłatę. Z poziomu portalu abonent będzie mógł wyłączyć/włączyć otrzymywanie sms – ów. W przypadku wyłączenia opcji „otrzymywanie wiadomości sms” abonent będzie informowany o wykryciu ruchu jedynie poprzez e – mail.

  Tak, Obraz dostępny będzie także przy wykorzystaniu telefonu komórkowego.

  • Abonent ponosi jednorazową opłatę za uzyskanie dostępu do usługi Wideomonitoring oraz miesięczne opłaty abonamentowe za tę usługę;

  • Wysokość opłaty za uzyskanie dostępu do usługi Wideomonitoring uzależniona jest od typu kamery, na którą zdecyduje się abonent (SD/HD);

  • Wysokość miesięcznych opłat abonamentowych uzależniona jest od opcji usługi Wideomonitoring (Standard/Plus);

   


  Rodzaj opłaty

  Opłata brutto

  Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi

  Wideomonitoring z kamerą SD

  199,00 zł

  Wideomonitoring z kamerą HD

  499,00 zł

  Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi

   

  Wideomonitoring Standard

  24,99 zł

  Wideomonitoring Plus

  34,99 zł

  Rodzaj opłaty

  Opłata brutto

  Jednorazowa opłata za otrzymaną przez abonenta wiadomość sms

   

  Wiadomość sms

  0,30 zł

  Usługa dostępna będzie w dwóch opcjach: Standard oraz Plus

      

  Wideomonitoring Standard

  Wideomonitoring Plus

  Czas przechowywania danych
  na serwerze

  5 dni

  30 dni

  Czas nagrań

  1 h

  5 h

  Powiadamianie za pomocą sms-a/mms-a i/lub e-maila o wykryciu ruchu

  Tak

  Tak

  Możliwość uruchamiania nagrywania obrazu z poziomu przeglądarki

  Tak

  Tak

  Możliwość zgrywania materiału
  na dysk

  Tak

  Tak

  Klient w ramach opłaty abonamentowej otrzyma:

  • Bezprzewodową kamerę IP (brak kabli – czysta instalacja);

  • Dostęp do dedykowanego portalu www, na którym abonent będzie miał możliwość podglądu zdarzeń występujących w miejscu zainstalowania kamery;

  • Miejsce na serwerze w celu rejestracji danych zarejestrowanych przez kamerę;

  Abonent będzie miał do wyboru następujące tryby pracy kamer:

  • Kamery rejestrują obraz tylko w momencie wykrycia ruchu;

  • Kamery rejestrują obraz we wcześniej zaprogramowanych przez użytkownika porach oraz w momencie wykrycia ruchu;

  • Podgląd on-line

  Abonent za pośrednictwem www będzie mógł włączać lub wyłączać w/w tryby kamer, dodatkowo z poziomu www abonent będzie mógł włączyć/wyłączyć „nagrywanie”.

  Abonent ma do wyboru bezprzewodową kamerę SD lub HD

  Abonent może korzystać w kilku usług Wideomonitoring, przy czym jedna usługa Wideomonitoring oznacza korzystanie przez abonenta z jednej kamery.

  Bezpieczeństwo – Usługa Wideomonitoring daje możliwość monitorowania zdarzeń zachodzących w domu podczas Twojej nieobecności. W każdej chwili możesz sprawdzić co robi Twoje dziecko, czy Twoi rodzice czują się komfortowo, w końcu - czy twój pupil nie pogryzł Twojej ulubionej kanapy. O wykryciu ruchu przez kamerę zostaniesz dodatkowo powiadomiony e-mailem i/lub sms-em.

  Komfort – nie musisz się martwić o bezpieczeństwo nagrań zarejestrowanych przez kamerę. Dostęp do dedykowanego portalu wymaga podania loginu i hasła.

  Wygoda - w każdej chwili i z dowolnego miejsca możesz sprawdzić co dzieje się w Twoim domu (wystarczy mieć dostęp do Internetu). Nie masz dostępu do komputera lub laptopa? Podgląd z zainstalowanych kamer dostępny jest także przy pomocy telefonu komórkowego.

  Oszczędność czasu i pieniędzy – nie musisz inwestować dużych pieniędzy oraz zatrudniać ekipy remontowej, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie. Dysponując szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz routerem WiFi możesz wyposażyć swój dom w profesjonalny system monitoringu. Bezprzewodowa kamera IP zapewnia czystą i szybką instalację.

  Elastyczność – Aby mieć szerszy podgląd na to co dzieje się u Ciebie w domu możesz podłączyć jednocześnie kilka kamer. Dodatkowo masz do wyboru różne tryby pracy tych kamer. Kamery mogą rejestrować ruch we wcześniej zaprogramowanych godzinach (np. powrót twojej pociechy do domu ze szkoły) lub kamery rejestrują ruch tylko i wyłącznie wtedy, gdy wykryją ruch. Oczywiście w każdej chwili masz podgląd on-line do obrazu rejestrowanego przez kamerę.

  Uniwersalność - Nie musisz być wytrawnym informatykiem Wystarczy, że podłączysz kamerę do routera WiFi. Udostępniony przez DIALOG portal umożliwia kompleksową obsługę wszystkich kamer (przełączanie trybów, wyłączanie powiadomień, ustawienia nagrań itd.)

  Sprawdź dedykowaną instrukcję otrzymaną razem z zestawem

  Sprawdź instrukcję do kamery

  Zaloguj się na portal a następnie skorzystaj z menu ustawienia

  Bezpośrednio w portalu jeśli zgubiłeś hasło skontaktuj się z Telecentrum

  Dzwoniąc na numer Telecentrum 0801 700 700 bądź bezpośrednio w Salonie Sprzedaży a jeśli jesteś użytkownikiem eBOK tam również złożysz zamówienie nie wychodząc z domu.

  Tak, razem z usługą dostępową można to zrobić telefonicznie pod numerem Telecentrum 0801 700 700 bądź osobiście w Salonie Sprzedaży.

  Można to zrobić telefonicznie pod numerem Telecentrum 0801 700 700 bądź osobiście w Salonie Sprzedaży a jeśli jesteś użytkownikiem eBOK tam również złożysz zamówienie nie wychodząc z domu.

  Usługa skierowana jest do abonentów indywidualnych oraz biznesowych, którzy posiadają usługę stałego szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczoną przez DIALOG sp. z o.o. na sieci własnej lub &tp (BSA)

  Zadaj pytanie

  Nie udało się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Zadaj je tutaj:

  Pytanie:
  E-mail:
  Wpisz tekst z obrazka:
  Captcha