Faktury i Płatności

  Okresem rozliczeniowym każdego Abonenta Dialogu jest pełny miesiąc kalendarzowy.

  Pierwsza faktura zostanie wysłana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym uruchomiono linię telefoniczną.

  W przypadku nieotrzymania faktury w oczekiwanym terminie Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie telefonię Dialog, jednak nie później niż do końca miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym, którego faktura dotyczy (zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Dialog §26 pkt.5).

  Abonenci Dialogu opłatę abonamentową za dany miesiąc ponoszą po zakończeniu miesiąca (jest ona zatem pobierana „z dołu”).

  Za dzień zapłaty faktury (termin płatności) uważa się datę zaksięgowania danej należności na koncie operatora (zgodnie z regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Dialog §26 pkt.3). Zatem od dnia wniesienia wpłaty przez Abonenta do dnia wpływu tej kwoty na rachunek Dialogu upływa zazwyczaj kilka dni (w zależności od sposobu uregulowania należności). Jeśli zatem dokonana wpłata nie zostanie zaksięgowana w dniu, który jest podanym na fakturze terminem płatności wówczas naliczane są odsetki.

  Rachunki telefoniczne można opłacać na poczcie lub w banku przy wykorzystaniu oryginalnego, wypełnionego formularza dołączanego do każdej faktury. Wpłat można dokonywać także w punktach do tego wyznaczonych (np. VIA – Moje Rachunki czy UNIKASA). Polecamy również regulowanie płatności uruchamiając polecenie zapłaty lub zlecenie stałe realizowane przez bank, w którym Abonent ma rachunek.

  W celu uruchomienia stałego zlecenia wypełnić odpowiedni druk - "zgodę do obciążania rachunku " i złożyć dyspozycję stałego zlecenia w banku. Następnie potwierdzone już przez bank druki należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

  Druk "zgody do obciążania rachunku" występuje w dwóch egzemplarzach: jeden przeznaczony jest dla wierzyciela (Telefonii DIALOG sp. z o.o.), drugi zaś - dla Państwa banku.

  Zadaj pytanie

  Nie udało się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Zadaj je tutaj:

  Pytanie:
  E-mail:
  Wpisz tekst z obrazka:
  Captcha